Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

katarynka93
1324 2eb1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
katarynka93
2704 20fd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
katarynka93
8953 477e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

July 03 2015

2247 cce8 500

beardyvonthightickler:

sixpenceee:

Lake Sorvagsvatn located in Faroe Islands, between Norway and Iceland. It is 30 meters above the Ocean.

Must. See.

Reposted fromfunkthis funkthis vianihuhu nihuhu
katarynka93
3186 5214 500
Reposted fromxxxkarmacoma xxxkarmacoma vianihuhu nihuhu
katarynka93
4011 9fca
Reposted fromcaraseen caraseen vianihuhu nihuhu
katarynka93
7791 b7b9
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianihuhu nihuhu
2728 5d91
Reposted fromladies ladies vianihuhu nihuhu
katarynka93
4738 0ca8
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianihuhu nihuhu
katarynka93
3087 0cbc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianihuhu nihuhu
katarynka93
6135 4018
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianihuhu nihuhu
katarynka93
6844 7b7b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianihuhu nihuhu
katarynka93
6379 a9da
Reposted fromfoina foina viamayamar mayamar
9067 6e5b
Reposted fromdeviate deviate viaambivalent ambivalent
4510 ec0f 500
Reposted fromdeviate deviate viaambivalent ambivalent
katarynka93
My - dzieci dekadentów,
córki, synowie rozpusty.
Alkohol mamy od zawsze we krwi,
rozum genetycznie struty.
Raczej nie życzymy nikomu źle,
raczej nikomu dobrze.
Raczej siedzimy na dachach,
bawimy się w powietrze...
— happysad
Reposted fromambivalent ambivalent
katarynka93
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Żulczyk ♥
Reposted fromklopokot klopokot viaambivalent ambivalent
katarynka93
katarynka93
0930 d74f
Reposted fromretaliate retaliate viaambivalent ambivalent
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...